Tìm kiếm thuyền viên
Họ và tên Kinh nghiệm Mức lương Tuyến Cập nhật
TRẦN VĂN CẢNH(Tuổi: 33)
Sỹ quan máy
Không yêu cầu Thỏa thuận 08/05/2019
Tiêu chí tìm kiếm

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam
Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.