Tìm kiếm thuyền viên
Họ và tên Kinh nghiệm Mức lương Tuyến Cập nhật
HOÀNG PHÚ DUY(Tuổi: 39)
Máy trưởng
Không yêu cầu Thỏa thuận 19/12/2018
NGUYỄN VĂN THƯỞNG(Tuổi: 36)
Máy trưởng
3 Năm Thỏa thuận 19/12/2018
Tiêu chí tìm kiếm

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam
Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.