Chi tiết thông tin tuyển dụng của công ty
VINIC
Tên công ty: VINIC
Địa chỉ: 484 Lạch Tray, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200125454 Điện thoại: 02253829289
Số Fax: 02253829289 Nơi cấp: 27
Website: vinic.vn

VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Công ty VINIC tuyển thuyền viên Toàn quốc Hết hạn: 25/01/2019

Giới thiệu về công ty

<p><strong>GIAI&nbsp;ĐOẠN TỪ&nbsp;NĂM&nbsp;1997 Đ&Ecirc;́N&nbsp;NĂM&nbsp;2007</strong><br /> <strong>- Là&nbsp;doanh&nbsp;nghi&ecirc;̣p&nbsp;li&ecirc;n&nbsp;doanh&nbsp;giữa trường Đại học Hàng Hải Vi&ecirc;̣t Nam và NIPPON STEEL SHIPPING (nay là NS UNITED KAIUN&nbsp;KAISHA).<br /> -&nbsp;Khai&nbsp;trương&nbsp;hoạt đ&ocirc;̣ng ngày 10/9/1997.<br /> - Hoạt đ&ocirc;̣ng&nbsp;kinh&nbsp;doanh:</strong></p> <p><strong>+ Tuy&ecirc;̉n dụng sỹ&nbsp;quan/thuy&ecirc;̀n&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;Vi&ecirc;̣t Nam, hu&acirc;́n luy&ecirc;̣n và&nbsp;cung&nbsp;c&acirc;́p&nbsp;cho&nbsp;các tàu do NIPPON STEEL SHIPPING quản lý,&nbsp;khai&nbsp;thác.<br /> + T&ocirc;̉ chức các khóa hu&acirc;́n luy&ecirc;̣n RADAR/ARPA&nbsp;và GMDSS&nbsp;cho&nbsp;thuy&ecirc;̀n&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;Vi&ecirc;̣t Nam&nbsp;theo&nbsp;sự ủy quy&ecirc;̀n của trường Đại học Hàng hải Vi&ecirc;̣t Nam.</strong></p> <p><strong>GIAI&nbsp;ĐOẠN TỪ&nbsp;NĂM&nbsp;2007 Đ&Ecirc;́N NAY</strong><br /> <strong>- Là&nbsp;doanh&nbsp;nghi&ecirc;̣p trách nhi&ecirc;̣m hữu hạn Vi&ecirc;̣t Nam với các thành&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;tham&nbsp;gia&nbsp;góp v&ocirc;́n thành l&acirc;̣p.&nbsp;Trong&nbsp;đó, trường Đại học Hàng Hải Vi&ecirc;̣t Nam góp 70% v&ocirc;́n đi&ecirc;̀u l&ecirc;̣.<br /> - Hoạt đ&ocirc;̣ng&nbsp;kinh&nbsp;doanh:</strong></p> <p><strong>+ Làm đại lý&nbsp;cho&nbsp;người sử dụng&nbsp;lao&nbsp;đ&ocirc;̣ng thuy&ecirc;̀n&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;nước ngoài tuy&ecirc;̉n dụng sĩ&nbsp;quan/thuy&ecirc;̀n&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;Vi&ecirc;̣t Nam.<br /> +&nbsp;Đưa&nbsp;người&nbsp;lao&nbsp;đ&ocirc;̣ng Vi&ecirc;̣t Nam đi làm vi&ecirc;̣c có thời hạn ở nước ngoài&nbsp;theo&nbsp;gi&acirc;́y phép hoạt&nbsp;đ&ocirc;ng&nbsp;dịch vụ của b&ocirc;̣&nbsp;lao&nbsp;đ&ocirc;̣ng,&nbsp;thương&nbsp;binh&nbsp;và xã h&ocirc;̣i.</strong></p>

Tiêu chí tìm kiếm

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam
Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.