Chi tiết thông tin tuyển dụng của công ty
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BIỂN THỊNH CƯỜNG
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BIỂN THỊNH CƯỜNG
Địa chỉ: SỐ 275 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG
Mã số doanh nghiệp: 0201245063 Điện thoại: 0967483659
Số Fax: Nơi cấp: 27
Website:

VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019
CÔNG TY TNHH VTB THỊNH CƯỜNG CẦN TUYỂN NHỮNG CHỨC DANH SAU CHO TÀU 1,8 VẠN Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019

Giới thiệu về công ty

Tiêu chí tìm kiếm

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam
Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.