Chi tiết thông tin tuyển dụng của công ty
Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
Tên công ty: Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
Địa chỉ: Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
Mã số doanh nghiệp: 4000814542 Điện thoại: 02353550555
Số Fax: 02353872816 Nơi cấp: 46
Website:

VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tuyển dụng viên chức Toàn quốc Hết hạn: 08/05/2019
Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo tuyển dụng Toàn quốc Hết hạn: 08/05/2019

Giới thiệu về công ty

Tiêu chí tìm kiếm

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam
Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.