Chi tiết thông tin tuyển dụng của công ty
Trung tâm phát triển nguồn lực và xuất khẩu lao động - Trường Cao đẳng Hàng hải I
Tên công ty: Trung tâm phát triển nguồn lực và xuất khẩu lao động - Trường Cao đẳng Hàng hải I
Địa chỉ: 498, Đà Nẵng, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200288138 Điện thoại: 0225.3752417
Số Fax: 0225.3752417 Nơi cấp: 27
Website:

VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Trung tâm thuyền viên trường CĐHH1 tuyển dụng Toàn quốc Hết hạn: 10/06/2019
Trung tâm thuyền viên trường CĐHH1 tuyển dụng Toàn quốc Hết hạn: 10/06/2019
Trung tâm thuyền viên trường CĐHH 1 tuyển dụng Toàn quốc Hết hạn: 21/04/2019
Trung tâm thuyền viên trường CDDHH1 tuyển dụng Toàn quốc Hết hạn: 21/04/2019
Tuyển dụng thuyền viên Toàn quốc Hết hạn: 15/04/2019

Giới thiệu về công ty

Tiêu chí tìm kiếm

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam
Số 8 Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.