Đây là địa chỉ kết nối giữa thuyền viên và chủ tàu, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thuyền viên tìm kiếm việc làm và chủ tàu tuyển dụng được thuyền viên phù hợp. Hiện nay, địa chỉ này đang được Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thiện các chức năng. Trong thời gian trước mắt, thuyền viên có nhu cầu việc làm hoặc chủ tàu có nhu cầu tuyển dụng thuyền viên, đề nghị gửi thông tin đến Cục Hàng Hàng hải Việt Nam (Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên) để được hỗ trợ.
Email: taubienvathuyenvien@vinamarine.gov.vn
Điện thoại: 024.37683192